Join Now for Free!
38
Male
Never Married
Yerevan, Yerevan
Are you interested?

ashmarg9999@gmail.comԳրեք էլեկտրոնաին հասցեիս կամ գրեք Ձեր էլ

լուրջ անձնավորության հետ՝ ընտանիք կազմելու նպատակով։Գրեք էլեկտրոնաին հասցեիս կամ գրեք Ձեր էլ հասցեն IF interested SERIOUS write to my mail lashmarg9999@gmail.com I am looking for friendship and possibly have it develop into something more.

Appearance
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Black
Eyes
Green
Physique
Athletic
Height
5'  9"   (175 cm)
Family Roots
American
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Trying to Quit
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Master's Degree
Occupation
Technical Science / Engineering
Income
I'll tell you later
Exercise
Regularly
Politics
Liberal
What languages do you speak?
Armenian, English