Join Now for Free!
42
Female
Never Married
Masis, Ararat Province
Are you interested?

փնտրում եմ իմ կեսին. միայն լուրջ հարաբերություններ

ես սիրում եմ կյանքը իր բոլոր նրբերանգներով,եվ այն շատ թանկ է ինձ համար ինչպես եվ ամեն մարդու,եվ չեմ ուզում կորցնել ժամանակը.որովհետեվ կյանքը հիասքանչ է եվ միեվնույն ժամանակ կարճ.greq ete hetaqrqreci

Appearance
Best Feature
Eyes
Hair
Brown
Eyes
Brown
Physique
Average
Height
5'  0"   (152 cm)
Family Roots
Armenian
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Technical School
Occupation
I'll tell you later
Income
I'll tell you later
Exercise
Occasionally
Politics
Does Not Matter
What languages do you speak?
Armenian, Russian
Favorite Music
Blues, Classical, Latin, Religious
Favorites
Favorite Actors
МГЕР МКРТЧЯН СОС САРГСЯН И ДРУГИЕ АРМЯНСКИЕ АКТЕРИ
Favorite Actresses
Галя Новенс Шерилин Саркисян.Шер Арсине Ханджян
Favorite Artists
Ашот Казарян
Favorite Athletes
Вахтанг Дарчинян
Favorite Books
Вардананк и ... Хоренаци..Армянская История
Favorite Cities
мой Ереван и Париж
Favorite Colors
белый . зелений
Favorite Country
Армения
Favorite Drinks
вино
Favorite Action Movies
все армянские филъми
Favorite Politicians
Левон Ширинян. Ара Папян
Favorite Sports Teams
Реал-Мадрид
Favorite Quote From A Movie
կեղնի մե օրմ ,օր երկնքից տեսնիմ թե էս աշխարհը ընչի է էսպես ծուռ....Танго нашего детства...
Favorite Songs At The Moment
народние
Favorite Sports
баскетбол футбол
Favorite Styles Of Music
блюз рокн рол классическая народная
Interests
Animals
собаки
Philosophy
можно сказатъ вся наша жизнъ ето философия
Reading
каждый денъ читаю
Religion
христянка и горжусъ этим
School
средная
Theater
оченъ люблю
Video Games
вообше не люблю
Walking
часто
Personality
Adventurousness Very Cautious
Affectionateness Somewhat Reserved
Trustingness Somewhat Skeptical
Confidence Somewhat Humble
Independence Somewhat Dependent
Mood Very Intense
Romance Very Romantic
Thought Process Very Artistic
Tolerance Compliant
Lifestyle
Dress Somewhat Casual
Energy Somewhat High
Religion Average
Punctuality Often Early
Spending Somewhat Spendthrift
Work Ethic Driven
Insights
Describe the perfect evening.
когда настанет денъ тогда скажу
Describe your perfect weekend.
отдахнутъ у моря с мужем и детми
Do you believe in love at first sight?
нет
How many kids would you like to have?
2-3
How important is someone's physical appearance to you?
не так важною хотъ толъстим не был
If you could have one super power, what would it be and why?
статъ волшебником сделатъ мир ешо лучше и людам бытъ добрее
What is the purpose of marriage?
битъ счастливим и даритъ другому счастъе.
What is the most important lesson that you've learned?
бытъ богатим ето легко а вот счастливим трудно
What do your friends like about you most?
честностъ и искренностъ добрата
What do your friends tease you about the most?
мою добрату и честностъ
What gets on your nerves?
гордостъ и злостъ людей
What is the most important thing in a relationship?
любовъ и взяимнопонимание
What's the best age to get married?
25-35 хотя ето не так важно
What turns you off?
самолюбленностъ
What turns you on?
не понимание людей каторий меня окружают и вообше
What do you hope to be doing five years from now?
пустъ прайдут ети пятъ лет тогда скажубжизнъ коротка