Join Now for Free!
36
Female
Never Married
Yerevan, Yerevan
Are you interested?

looking for companionship.

"Եվ ինչքան էլ ուզում ես լավ ճանաչիր մարդկանց, միևնույն է, նրանց հարցում միշտ սխալվում ես...!!" Ալ Կապոնե

Appearance
Best Feature
Legs
Hair
Brown
Eyes
Brown
Physique
Small
Height
5'  2"   (157 cm)
Family Roots
Armenian
Race
Other
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Master's Degree
Occupation
Advertising / Marketing / Public Relations
Income
I'll tell you later
Exercise
I'll tell you later
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
English, Armenian, Russian
Favorite Music
Blues, Classical, Dance / Electronica / House, Hard Rock / Metal, Latin, Middle Eastern / Persian / Arabic