Join Now for Free!
56
Male
Never Married
Moscow, Moskva
Are you interested?

Մեկել տեսար մի բան ստացվեց... ?

... ով գերադասում է հանգիստ ու ստաբիլ կյանքը, ով չի ուզում երեվալ ավելին քան կա իրականում ...չի ձգտում հասնել իր նպատակին ամեն գնով

Appearance
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Brown
Eyes
Black
Physique
Average
Height
5' 11"   (180 cm)
Family Roots
Armenian
Race
Other
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Maybe
Religion
Christian
Education
High School
Occupation
I'll tell you later
Income
Student
Exercise
I'll tell you later
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
English, Armenian, Russian
Favorite Music
I'll tell you later
Favorites
Favorite Actors
Фрунзик
Favorite Cities
Yerevan
Favorite Drinks
водка анисовая
Favorite Comedies
КВН
Favorite Songs At The Moment
...տարիներս անցան..
Interests
Traveling
to Africa