Join Now for Free!
49
Male
Separated
Yerevan, Yerevan
Are you interested?

ինտելեկտ, կիրք, կայծ, քնքուշ, նրբանկատ, համբերություն․․․

ինտելեկտ, կիրք, կայծ, քնքուշ, նրբանկատ, համբերություն․․․հոգատար, կրթված, աշխատասեր, հետաքրքիր զրուցակից... փնտրում եմ միակին

Appearance
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Bald / Shaved
Eyes
Hazel
Physique
Athletic
Height
5' 10"   (178 cm)
Family Roots
Armenian
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
Yes
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Master's Degree
Occupation
Executive / General Manager / Consulting
Income
$45,000 - $60,000
Exercise
Regularly
What languages do you speak?
English, Armenian, Russian
Favorite Music
Blues, Classical