Join Now for Free!
57
Male
Never Married
Köln, Nordrhein-westfalen
Are you interested?
In their own words

Petros Isayan

Բարև բոլորին ես ցավոք արողջական խնտիր ունեմ իմ խնդիրը ըտա որ չեմ կարողանում նօրմալ քայլել որովհետև գորժողությն եմ արել և ես մի Բարի և ընտանիքասեր տղամարդ եմ

Appearance
Hair
Black
Eyes
Hazel
Physique
Small
Height
5'  5"   (165 cm)
Family Roots
Armenian
Race
Asian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
No
Religion
Christian
Education
High School
Occupation
I'll tell you later
Income
I'll tell you later
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
Farsi / Persian
Join Now for Free!