Join Now for Free!
37
Male
Never Married
Laval, Québec
Are you interested?

Seeking a serious relationship/Լուրջ յարաբերութիւն

I am looking for a woman that likes to take care of children, the house and have a family. A simple woman that would like to share her life with me as a committed partner. Hopefully, together building a healthy and happy life. If you would like to know more, just ask. The best way to get to know each other is to meet. /Ես կը փնտրեմ կնոջ մը որը կը սիր է հոգ տանիլ երեխաներու, տունին և ընտանիք ունենալ: Կին որը կցանկանայ իր կեանքը կիսել ինձ հետ որպէս նուիրուած ընկեր: Յոյսով, միասին կառուցէնք առողջ և երջանիկ կյանք: Եթե ​​կը ցանկանաս աւելին գիտնալ իմ մասիս, հարցուցէք: Ծանոթանալու լաւագոյն միջոցը հանդիպիլն է:

Appearance
Hair
Brown
Eyes
Brown
Physique
Athletic
Height
5' 11"   (180 cm)
Family Roots
Armenian
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Bachelor's Degree
Occupation
Executive / General Manager / Consulting
Income
$45,000 - $60,000
Politics
Middle Of The Road
What languages do you speak?
Arabic, English, Armenian, French