Join Now for Free!
36
Male
Never Married
Hamburg, Hamburg
Are you interested?
In their own words

Rache Rache Rache Rache

Vergebe niemals Verrätern սիրում եմ հաճելի զրուցակից, բանիմաց, կարդացախ: չեմ սիրում գոռոզ ինքնահավան մարդկանց: չեմ սիրում կեղծ հայրենասերին: կենդանիներ և երեխաներին եմ շատ սիրում:

Appearance
Best Feature
Eyes
Hair
Black
Eyes
Black
Physique
Slender
Height
5'  6"   (168 cm)
Family Roots
Armenian
Race
Asian
My Lifestyle
Smoking
Smoker
Drinking
Never
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Professional Degree
Occupation
Technical Science / Engineering
Income
I'll tell you later
Exercise
Regularly
Politics
Liberal
What languages do you speak?
Armenian, Russian
Favorite Music
Blues, Classical, Classic Rock, Hard Rock / Metal, Rap / Hip-Hop, Reggae
Join Now for Free!