Join Now for Free!
57
Female
Divorced
Tverskoy, Moskva
Are you interested?
In their own words

Բարի,բազմակողմանի զարգացած,կենսախինդ,բազմաշնորհ,հյուրասեր,մարդակենտրոն

Փնտրում եմ լավ Մարդ տեսակը`բարի,մեծահոգի,կիրթ,կոռեկտ,հումորի զգացումով։ Երբեք չեմ պահանջում այն,ինչն ինքս տալ չեմ կարող։ Pntrum em lav Mard tesake-bari,metsahogi,kirth,korrekth,humori zgacumov. Erbeq chem pahanjum ayn,inchn inqs tal chem karogh.

Appearance
Hair
Black
Eyes
Brown
Physique
Average
Height
5'  3"   (160 cm)
Family Roots
Armenian
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
Yes
Wants Kids
No
Religion
Christian
Education
Professional Degree
Occupation
Education / Teaching / Child Care
Income
$60,000 - $75,000
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
English, Armenian, French, Russian
Favorite Music
Jazz, Folk, Country, Classical, Blues, Rock & Roll
Insights
Do you believe in love at first sight?
Yes
Join Now for Free!