Join Now for Free!
39
Female
Never Married
Yerevan, Yerevan
Are you interested?
In their own words

Ողջույն հայեր

Պարկեշտ ու գիտակ հայեր , հաճելի է ավ ընկերներ ձեռք բերել և հետաքրքիր թեմաներ քննարկել, գլխից հիվանդներ հեռու իմ անկետայից ձեր այլ կարիքների համար այլ տեղերում փնտրեք

Appearance
Hair
Black
Eyes
Brown
Physique
Athletic
Height
5'  0"   (152 cm)
Family Roots
Armenian
Race
Asian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Master's Degree
Occupation
Advertising / Marketing / Public Relations
Income
Student
Politics
Does Not Matter
What languages do you speak?
Armenian, Russian
Favorite Music
Dance / Electronica / House
Join Now for Free!