(Offline) ashot9999 Recently updated profile

Male, 38 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

(Offline) ashot9999 Recently updated profile

Male, 38 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

ashmarg9999@gmail.comԳրեք էլեկտրոնաին հասցեիս կամ գրեք Ձեր էլ
լուրջ անձնավորության հետ՝ ընտանիք կազմելու նպատակով։Գրեք էլեկտրոնաին հասցեիս կամ գրեք Ձեր էլ հասցեն IF interested SERIOUS write to my mail lashmarg9999@gmail.com
I am looking for friendship and possibly have it develop into something more.
Read more

His Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
Armenian, English
Race
White / Caucasian
Family Roots
American
Physique
Athletic
Height
5'  9"   (175 cm)
Smoking
Trying to Quit
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Master's Degree
Occupation
Technical Science / Engineering
Income
I'll tell you later
Exercise
Regularly
Politics
Liberal
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Black
Eyes
Green
 

Recently Active

 

His Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
Armenian, English
Race
White / Caucasian
Family Roots
American
Physique
Athletic
Height
5'  9"   (175 cm)
Smoking
Trying to Quit
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Master's Degree
Occupation
Technical Science / Engineering
Income
I'll tell you later
Exercise
Regularly
Politics
Liberal
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Black
Eyes
Green
 
feedback