More Photos

(Offline) MarineTarverdyan

Female, 44 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

(Offline) MarineTarverdyan

Female, 44 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

Մուտքը միայն ժպիտով )))
Գնահատում եմ անկեղծությունը,աշխատասիրությունն ու պատասխանատվությունը։Չեմ պատկերացնում կյանքը առանց հումորի)։Անձնական հարցերին շատ լուրջ եմ վերաբերվում։Տանել չեմ կարողանում կեղծ,ժլատ,ծույլ և ստախոս մարդկանց...
Read more

Her Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
Armenian
Race
Other
Family Roots
Armenian
Physique
Small
Height
5'  5"   (165 cm)
Smoking
Non-Smoker
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Some College
Occupation
Administrative / Human Resources
Income
I'll tell you later
Best Feature
Eyes
Hair
Colored
Eyes
Brown
 

Recently Active

 

More Photos

Her Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
Armenian
Race
Other
Family Roots
Armenian
Physique
Small
Height
5'  5"   (165 cm)
Smoking
Non-Smoker
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Some College
Occupation
Administrative / Human Resources
Income
I'll tell you later
Best Feature
Eyes
Hair
Colored
Eyes
Brown
 
feedback