More Photos

(Offline) MarineA | Happy

Female, 40 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

(Offline) MarineA | Happy

Female, 40 years old | Never Married
Yerevan, Armenia

Recently Active

Send Her A Message

More Photos

Կծանոթանամ լուրջ անձնավորության հետ՝ ընտանիք կազմելու նպատակով։
I am looking for friendship and possibly have it develop into something more.

Ո՞վ կհանդիպի, ո՞վ կբարևի,
Ո՞ւմ հոգեհամբույր խոսքը կլսեմ։
Ո՞ւմ ուրախացած դեմքը կարևի՝
Բարեկամական հրճվանքով վսեմ։

Ո՞վ կհամբուրի, ո՞վ կհեկեկա,
Ո՞վ կհիանա անսուտ հրճվանքով։
Գուցե աշխարհում, դուրսը մեկը կա,
Որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով։

Գուցե իմ սրտում, երգերում իմ մութ,
Խոսքերում՝ ասված իմ հոգու մասին —
Հեռավոր մեկի անրջանքն եմ սուտ՝
Նետված աշխարհի անսուտ երազին։

Գուցե՝ ապրելով նրա երազում՝
Երգում եմ նրա տագնապները խոր—
Եվ թվում է ինձ աշխարհի մուժում,
Որ ի՛նձ եմ երգում, կյանքս մենավոր։—

— Ողջո՛ւյն քեզ, անհայտ, անծանոթ ընկեր,
Խաղաղությո՛ւն քեզ, հեռավոր եղբայր.
— Ողջո՜ւյն ձեզ, վաղվա չծնված կյանքեր։

— Ես՝ եղբայրորեն ու մտերմաբար՝
Ողջունում եմ ձեզ անցած խավարի
Իմաստուն, տխուր ժպիտով բարի...

Եղիշե Չարենց
Read more

Her Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
English, Armenian, Russian
Race
White / Caucasian
Family Roots
Armenian
Physique
Slender
Height
5'  5"   (165 cm)
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Doctoral Degree
Occupation
Education / Teaching / Child Care
Income
I'll tell you later
Exercise
I'll tell you later
Politics
Liberal
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Brown
Eyes
Brown
Favorite Music
I'll tell you later
Insights

Insights

Do you believe in love at first sight?
Yes
How important is someone's physical appearance to you?
Being clean and neat is important
What is the purpose of marriage?
To have a friend for life and to create a loving family. To be in love forever.
What is the most important thing in a relationship?
Love, honesty, respect, love and tolerance
What's the best age to get married?
When you find the right person.
What do you hope to be doing five years from now?
Married with kids with the love of my life.
Favorites

Favorites

Favorite Artists
Van Gogh, M. Saryan
Favorite Colors
White, red, yellow
Favorite Dramas
Amadeus
Favorite Foods
Ice-cream
Interests

Interests

Animals
+
Antiques
+
Art
+
Children
+
Comedy
+
Cooking
+
Dancing
+
Drawing
+
Exercise
+
Food
+
Gardening
+
Math
+
Opera
+
Photography
+
Reading
+
Religion
+
Running
+
Technology
+
Tennis
+
Theater
+
Traveling
+
Walking
+
Lifestyle

Lifestyle

Dress
Somewhat Formal

Energy
Very High

Religion
Large Part

Punctuality
Always Early

Work Ethic
Workaholic

 

Recently Active

 

More Photos

Her Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
English, Armenian, Russian
Race
White / Caucasian
Family Roots
Armenian
Physique
Slender
Height
5'  5"   (165 cm)
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Doctoral Degree
Occupation
Education / Teaching / Child Care
Income
I'll tell you later
Exercise
I'll tell you later
Politics
Liberal
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Brown
Eyes
Brown
Favorite Music
I'll tell you later
 
feedback