(Offline) skarrlet67

Female, 51 years old | Never Married
Iran

(Offline) skarrlet67

Female, 51 years old | Never Married
Iran

Սիրելի լինելն ավելի մեծ բան է, քան հարուստ լինելը, քանի որ սիրելի լինելը նշանակում է երջանիկ լինել:
Երբեք մի՛ նեղացրու և մի՛ փորձիր խաբել այն մարդուն, ով նայում է քո աչքերի մեջ և տեսնում է իր կյանքն այնտեղ
Read more

Her Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
English, Armenian, Farsi / Persian, Russian, Turkish
Race
Middle Eastern
Family Roots
Armenian
Physique
Voluptuous
Height
5'  9"   (175 cm)
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Bachelor's Degree
Occupation
Financial / Accounting / Insurance / Real Estate
Income
I'll tell you later
Exercise
I'll tell you later
Politics
Some Other Viewpoint
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Blonde
Eyes
Brown
Favorite Music
I'll tell you later, Classical, Classic Rock'n'Roll, Latin, Middle Eastern / Persian / Arabic, New Age, Rap / Hip-Hop
Insights

Insights

Describe the perfect evening.
Sirac andzi ( mardu ) het ur vor lini .
Do you believe in love at first sight?
ayo
How many kids would you like to have?
kartsum em ayd gnackn ancav arden ushe.bayc misht erazel em 2 / 2
How important is someone's physical appearance to you?
karevorn srti geghecik linrlne ev khelqi @ndhanrapes.i
What is the purpose of marriage?
erjanik limel
What do your friends like about you most?
irenc piti harcnel.
What is the most important thing in a relationship?
Ser havatarmutyun ev amenakarevorn hargank.
What's the best age to get married?
Erb irakanum ko erkrord kesin khandimes.
What do you hope to be doing five years from now?
amen inchn jamanakn cutc kta
Personality

Personality

Adventurousness
Very Cautious

Affectionateness
Average

Trustingness
Average

Confidence
Average

Independence
Average

Mood
Average

Romance
Very Romantic

Sociability
Average

Thought Process
Average

Tolerance
Average

Lifestyle

Lifestyle

Dress
Average

Energy
Average

Go Party
Sometimes

Neatness
Super Neat

Punctuality
Always On Time

Spending
Average

Work Ethic
Average

 
 

Her Details

Religion
Christian
What languages do you speak?
English, Armenian, Farsi / Persian, Russian, Turkish
Race
Middle Eastern
Family Roots
Armenian
Physique
Voluptuous
Height
5'  9"   (175 cm)
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Education
Bachelor's Degree
Occupation
Financial / Accounting / Insurance / Real Estate
Income
I'll tell you later
Exercise
I'll tell you later
Politics
Some Other Viewpoint
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Blonde
Eyes
Brown
Favorite Music
I'll tell you later, Classical, Classic Rock'n'Roll, Latin, Middle Eastern / Persian / Arabic, New Age, Rap / Hip-Hop
 
feedback