Armenian Singles Directory > Armenian Singles > Armenia, Gegharkunik

Armenian Singles in Armenia, Gegharkunik

Li_S

Age: 37|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Armenian lady"
Respect, sincerity and faithfulness is vital for me in any relationship. I am someone who takes commitment very serious. I look forward to meeting a loving lifetime partner to share this Read more >

Send Her A Message|Wink

Laluna777

Age: 35|Yerevan, Armenia

"Etes-vous mon prince?"
Chaque personne a ses défauts,..et je ne cherche pas un homme parfait...IL DOIT ETRE SINCERE,TRAVAILLEUR...IL DOIT AVOIR DU CHARME. Read more >

Send Her A Message|Wink

hasikosun

Age: 47|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Life is the best gift we have!"
HI! I am a smart, very well-educated (2 master's degrees from US universities), with a great sence of humor, nice, charismatic and charming Queen looking for my King! Prince may or may not Read more >

Send Her A Message|Wink

Shakes_AM

Age: 35|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Searching for a good male friend."
Hello everyone!!! I I am here to find a good male friend and maybe this friendship will grow into something special for both of us. Hope to find a man who has the same intentions. Read more >

Send Her A Message|Wink

Anna-Gv

Age: 39|Yerevan, Yerevan, Armenia

"I may be cold as ice, but I melt in the right hands"
Shall we get some coffee together? They say coffee is good for health- I heard it on the news, so it must be true Read more >

Send Her A Message|Wink

Hovhannisyan

Age: 48|Erevan, Armenia

"........//////////////"
later Read more >

Send Her A Message|Wink

Tina_2882

Age: 36|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Looking for serious relationship..."
I'm happy, serious, balanced, sociable, love to travel, a good friend. About ideal: the person who needs carried out by women, educated, smart, love to travel, like to joke... a good friend Read more >

Send Her A Message|Wink

iRuzy

Age: 45|Yerevan, Yerevan, Armenia

"I am looking for a serious relationship"
I value family and love spending time with them.I wish to meet a strong, honest man, who knows what he wants in this life, open minded and family oriented. Man who wants to create a happy Read more >

Send Her A Message|Wink

LusineTosunyan

Age: 50|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Everything should be made as simple as possible,bat not simpler"
Onli serious relationship “Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.” Read more >

Send Her A Message|Wink

Tatevik3891

Age: 35|Armavir, Armavir, Armenia

"Life is beautiful, when you think it is!"
I am known as very honest, responsible, dedicated person. I am a pianist, so music is my passion. I love art, music, cooking, reading interesting book that give me insight to life and Read more >

Send Her A Message|Wink

annaKHoreni

Age: 35|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Never say Never..."
be honest............................................ be honest............................ be honest! Read more >

Send Her A Message|Wink

armenblues

Age: 50|Yerevan, Yerevan, Armenia

"Интеллектуальный исполнитель ищет сожителя на всю жизнь"
ՆԱ ԿԻՆ ԷՐ և ՆԱ ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԷՐ:ՍԿԶԲՈՒՄ ՆԱ ԿՈՐՑՐԵՑ ԿՐԾՔԵՐԻ ՊՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆՙ ԲԱՅՑ ԿԱՐ ՀԱՎԱՏ ԿԱՐ ՀՈՒՅՍ ՀԵՏՈ ՄԱՐՄՆԻ ՊՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՏՂԱՄԱՐԿԱՆՑ ՆԱ ՉԵՐ ՀԻՇՈՒՄ ՔԱՆԻՍ ԵԿԱՆ ԳՆԱՑԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: ԱՌԱՋԻՆԸ Read more >

Send Him A Message|Wink

smaylik7777

Age: 26|Yerevan, Yerevan, Armenia

"I would like to meet intelligent, humorous, ineteresting Armenian man"
Let me introduce myself. I am active, sociable personality. I appreciate honesty and frankness in people. I prefer sensitive type of people. I don't like when people lie. That is Read more >

Send Her A Message|Wink

Artur1981zshnikmailru

Age: 37|Yerevan, Yerevan, Armenia

"կարող եք գրել անվանս տեղը գրված մայլին"
ծանոթւթյւն լւրջ նպատակով, բնավորւթյամբ շատ հանգիս եմ, սիրւմ եմ հանգստանալ բնւթյան մեջ, մարդկանց մեջ գնահատւմ եմ անկեղծւթյւնը մնացաը շփման ընթացքւմ կասեմ Read more >

Send Him A Message|Wink

Svarujani

Age: 26|Yerevan, Yerevan, Armenia

"I'm Armenian,"
Looking for Armenian!age 27-34: Height 1.78cm- more. Weigh 70-90kg Profession- Accountant, lawyer or just educated man Read more >

Send Her A Message|Wink

feedback